Ry Hallerne

Du er her: Hjem > Seneste nyheder > Nyhedsarkiv > Nyhedsarkiv 2010

Nyhedsarkiv 2010


03.09.2010
Ry Kunstforening er en god samarbejdspartner for Ry Hallerne.

Ry Hallerne har et fantastisk samarbejde med Ry Kunstforening - først og fremmest i forbindelse med foreningens store sommerudstlling, som finder sted maj/juni hvert år i vores Hal C, der har vist sig at være virkelig velegnet til dette formål.

Desuden sørger Ry Kunstforening for en løbende udstilling af værker fra både sine egne lokale medlemmer men også af gæstekunstnere fra resten af landet.

Disse løbende udstillinger i vore lokaler og på gangarealerne er med til at forskønne vores dejlige faciliteter.

I september og oktober måned er det den lokale kunstner Annette P. Jacobsen, som stiller sine værker til rådighed.

Alle er velkomne til at kigge forbi.

 


31.08.2010
Pulszoner ved Kildebjerg og Ry Hallerne.

Kildebjerg Ry har i samarbejde med de lokale virksomheder Akva WaterbedsPressalit og Rival Maskinfabrik startet et projekt, som gerne skulle munde ud i etableringen af 3 såkaldte pulszoner med mulighed for at dyrke motion og andre rekreative aktiviteter.

Det er tanken at de tre pulszoner skal kædes sammen med en gennemgående, asfalteret og oplyst løbesti, som bevæger sig igennem området mellem Knudsø, Ry Hallerne og Kildebjerg Ry.

Se en foreløbig udarbejdet analyse, lavet af PrimusMotor Ry.

I Ry Hallerne har vi takket ja til en invitation om at deltage i styregruppens arbejde, hvor halinspektør Kim Bejder og bestyrelsens næstformand Svend Lykkemark Christensen deles om tjansen.

I den forbindelse er offentligheden inviteret til en workshop hos Pressalit på Maglehøj onsdag 21. september kl. 19.00.

Se opslag med invitation til workshop onsdag 21. september.

 


30.08.2010
Gratis trådløst HotSpot i Ry Hallerne.

I sommerpausen har vi benyttet lejligheden til at etablere en trådløs HotSpot i Ry Hallerne, således, at vore brugere og gæster får mulighed for at koble sig trådløst på internettet med deres bærbare pc'ere eller mobiltelefoner.

Når du er i hallen kan du prøve at søge efter det trådløse net RyHalHotspot og efterfølgende angive koden ryhal123, så skulle du gerne derefter kunne surfe gratis på nettet.

 


30.08.2010
Revideret timefordeling for den nye sæson 2010/2011.

Fordelingen af de faste ugentlige bookinger i vore lokaler i den kommende sæson 15. august 2010 - 15. april 2011 er blevet ændret en lille smule i forhold til sidste sæson.

Se de nye lokaleoversigter.

Booking af enkelt-arrangementer - typisk i weekender - for de kommende måneder kan ses her.

Arrangementsoversigt.

 


30.08.2010
Velkommen til nye medarbejdere i Ry Hallerne.

Efter sommerpausen har der været lidt udskiftning blandt vore unge medarbejdere i hallen og caféen.

I hallen byder vi velkommen til en "gammel kending" fra caféen - nemlig Mikkel Assing og i caféen kan I fremover være heldige at møde Anders Kappel, der er ny medarbejder samt Anne Mollerup, Line Grue Frederiksen og Rasmus Grand Berthelsen, der alle vender tilbage til Ry Hallerne efter efterskoleophold udenbys.

Se medarbejderoversigten.


30.08.2010
Taget på Hal B er blevet renoveret i sommerferien.

I samarbejde med Skanderborg Kommune er det omsider lykkedes at få gennemført en gennemgribende renovering af taget på Hal B.

Her i sommerpausen er tagpladerne blevet udskiftet, der er lagt en ny dampspærre og isoleringen er blevet udskiftet og forøget.

Det skulle gerne resultere i at de massive problemer med kondensvand på gulvet i hallen, som vi har været plaget af gennem de seneste sæsoner, nu er et overstået kapitel.

Tak til Skanderborg Kommune (teknik og miljø) ved Peter Sahl for et rigtig godt samarbejde omkring renoveringen.


11.06.2010
Foreningerne afviser medfinansiering til analyserapport vedrørende udvikling af en vision for området ved Ry Hallerne.

På S/I Ry Hallernes repræsentantskabsmøde 29.03.2010 præsenterede Ry Hallernes bestyrelse repræsentantskabet for et oplæg til en fremtidig proces vedrørende udvikling af en vision for området ved Ry Hallerne.

Oplægget var lavet af konsulenthuset PrimusMotor Ry ved Malene Stub Selmer i samarbejde med Ry Hallernes bestyrelse.

Se oplægget her.

I første omgang søgte Ry Hallernes bestyrelse bare mandat fra repræsentantskabet til at igangsætte det videre analysearbejde samt medfinansiering til udarbejdelsen af analyserapporten, som beløber sig til 70.000 kr.

De repræsentantskabsberettigede foreninger har nu meldt tilbage, og selvom der også var positive tilkendegivelser, så var var tilbagemeldingerne generelt afvisende over for at deltage økonomisk i udarbejdelsen af rapporten.

Arbejdet med at udvikle en vision for området stopper dog ikke hermed. Vi håber at vores brugere og foreninger stadig vil bidrage med input til den fremtidige udvikling i og omkring Ry Hallerne.

I bestyrelsen vil vi fortsætte arbejdet blandt andet i samarbejde med Kildebjerg Ry.

 


29.03.2010
Repræsentantskabsmøde.

På S/I Ry Hallernes repræsentantskabsmøde var der genvalg til bestyrelsen, og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig uændret således:

Formand: Peter F. Lauridsen
Næstformand: Svend L. Christensen
Økonomiansvarlig: Henning Jeppesen
Menige medlemmer: Morten Pedersen og Claus Poulsen.

Årsrapport 2009, beretning mv. kan ses her.

Ry Gymnastikforening præsenterede repræsentantskabet for nogle idéer, som man havde omkring mulighed for etablering af springgrav o.l. i forbindelse med Hal C.

Se Ry Gymnastikforenings idéer her:

Beskrivelse - Tegninger - Økonomi

Desuden redegjorde Ry Hallernes bestyrelse for nogle tanker vedrørende den fremtidige drift af caféen - se gennemgangen her:

Oplæg til fremtiden for Ry Hallernes café

 


« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login