Organisation


S/I Ry Hallerne er en privat selvejende institution stiftet i 1969.

S/I Ry Hallerne er altså en selvstændig juridisk enhed, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet, som i henhold til vedtægterne vælges for et år ad gangen.

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, som er ansvarlig for samlede drift af S/I Ry Hallerne. Bestyrelsen ansætter en halinspektør, der i samarbejde med de øvrige medarbejdere i hallen og caféen varetager de daglige arbejdsopgaver i og omkring Ry Hallernes faciliteter.


Organisationsdiagram:

ryhal_org_diagram_klip_500px.jpg